Akışkanlar Mekaniği

Açık Kanallar ve Debi Hesabı

Yazı İçeriği

Açık kanal akımları; akarsuyun su yüzeyinin atmosfere açık olduğu akışlardır.  Su yüzeyinin atmosfer ile temas halinde olan bir yüzeyi mevcuttur. Akarsular, sulama kanalları, kanalizasyon şebekeleri, drenaj kanalları ve yağmur suyu kanallarındaki akımlar vb. şekilde yapılmış olan sulama kanalları açık kanal akımlarıdır. Açık kanallarda akım tipleri değişik ölçütlere göre sınıflandırılırlar.

açık kanal akımları
Açık kanal akımlarının sınıflandırılması

Bir akarsu akışının herhangi bir noktasındaki suyun derinliği, hızı, suyun temas halinde olduğu kesiti, suyun debisi gibi hidrolik parametreler, belli zaman periyodu içinde değişmiyorsa veya sabit kabul ediliyorsa bu akım türüne kararlı akım denir. Eğer yukarıda sayılan hidrolik parametreler zamanla değişiyorsa bu akım türüne ise kararlı olmayan akım denir.

Zaman ölçütü dışında akımların bir diğer sınıflandırma çeşidi de konumlarına göre sınıflandırılmalarıdır. Kanaldaki akan suyun derinliği kanalın her noktasında aynı ise üniform (değişken olmayan) akım, her noktasında aynı değil yani akım derinliği değişkense üniform olmayan (değişken) akım denir. Bu durum hem kararlı akımlarda, hem de kararsız olmayan akımlarda gözlemlenebilmektedir.

Açık Kanallarda Üniform Akımlar

Genellikle bir kanal tasarlanırken akımın üniform olması istenir. Çünkü üniform akım boyunca suyun derinliği, hızı ve dolayısıyla debisi  sabit kalmaktadır. Bu nedenle tasarlanan su kanallarında bu kriterler göz önünde tutularak su daha kolay kontrol edilmek istenmektedir. Yapılan projelerde kanal kesiti oldukça sabit tutulur ve üniform akım koşulları sağlanacak şekilde tasarımlar yapılır.

Doğal akarsularda üniform akım koşullarının oluşması çok zordur. Ancak hesaplamalardaki kabullerde akarsulardaki su hesaplarında da üniform akım şartları dikkate alınarak hesaplar yapılır.

Açık Kanallarda Üniform Olmayan Akımlar

Doğal akarsu kanallarında, taban eğimi, pürüzlülük ve debi en kesitten başka bir kesite geçildiğinde değişeceğinden üniform akım söz konusu olamayacaktır ve üniform akış şartları için verilen denklem ve ifadeler de kullanılamayacaktır. Ayrıca, bir akarsu kanalına inşa edilecek herhangi bir su yapısı veya kanalda oluşturulan herhangi bir değişiklik de üniform akım şartlarını bozacaktır. Bu durumlarda, kanal derinliği ve akım hızı, kanal boyunca alınan bir x mesafesinin fonksiyonu olarak hesaplanacaktır. Akım çizgileri birbirine paralel olmayacak ve dolayısıyla akarsu kesitinde hidrostatik basınç dağılımında sapmalar meydana gelecektir.

Üniform olmayan açık kanal akımları iki kısma ayrılır.

  • Tedrici (yavaş) değişen akımlar (enerji ve sürtünme kuvveti ile ilgili denklemler geçerli)
  • Ani değişen akımlar (enerji ve impuls-momentum denklemleri geçerli)

Açık Kanallarda Su Debisi Hesabı

Mühendislik hayatında çoğu kez deneysel bazı pratik denklemler yardımıyla çok önemli problemlerimizi çözeriz ve bunlar genellikle türettikleri kişinin adıyla bilinir. Örneğin bir nehir yatağından dere ya da bir kanaldan akan su debisini bulmak için Manning denklemini kullanırız. Bu denklem ile üstü açık ve eğimli bir dere, kanal vb. su taşıyan yapılardan yerçekimi etkisinde akan suyun ortalama hızını, dolayısı ile debisini bulmak oldukça kolaydır. Daha önce kapalı kanallarda Bernoulli denkleminden bahsetmiştik. Biz bu yazı kapsamında açık kanallarda üniform akış şartlarını göz önüne alacağız. Bunun için;

mannig2

V  : Suyun ortalama hızı (m/sn)
Rh :  Hidrolik yarı çap (m)
S   : Kanalın eğimi
A  : Akan suyun kesit alanı (m2)
P   : Kesit alanın suya temas eden çevre uzunluğu veya Islak çevre (m)
n   : Kanal yatağının pürüzlülük katsayısı (boyutsuz)

Burada “n” pürüzlülük katsayısının seçimi çok önemlidir. Pürüzsüz çelik bir kanalda bu katsayı 0.012  iken yatağı taş dolu bir derede ise bu katsayı 0.06 ya kadar çıkabilir. Bazı yapıların Manning pürüzlülük katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Surface MaterialManning’s Roughness
Coefficient
n
Asbestli çimento0.011
Asfalt0.016
Pirinç0.011
Tuğla ve çimento harçlı kanalizasyon0.015
Kanvas0.012
Dökme veya Sfero döküm0.012
Kil fayans0.014
Beton – çelik formlar0.011
Çimento beton0.012
Beton – ahşap formlar0.015
Beton – merkezkaçla bükülmüş0.013
Bakır0.011
Oluklu metal0.022
Pürüzsüz toprak0.018
Temiz toprak kanal0.022
Çakıllı toprak kanal 0.025
Otsu toprak kanal 0.030
Taşlı toprak kanal0.035
Taşkın alanları – mera, tarım arazisi0.035
Taşkın alanları – hafif fırçalanmış0.050
Taşkın alanları – ağır fırçalanmış0.075
Taşkın alanları – ağaçlı0.15
Galvanizli demir0.016
Cam0.010
Sert çakıl0.023
Kurşun0.011
Duvar0.025
Oluklu metal0.022
Doğal akış0.030
Doğal akış – büyük nehir0.035
Doğal akış – durgun derin havuz0.040
Doğal akış – çok kirli0.060
Plastik0.009
Polietilen PE -düz iç duvar0.009 – 0.015
Polietilen PE – iç ve dış duvar oluklu0.018 – 0.025
Polivinil klorür PVC – düz iç duvar0.009 – 0.011
Moloz duvar0.017 – 0.022
Çelik – kömür katranlı emaye0.010
Çelik – düz0.012
Çelik – astarsız0.011
Çelik – perçinli0.019
Vitrifiye kil kanalizasyon borusu0.013 – 0.015
Ahşap – rendelenmiş0.012
Ahşap – rendelenmemiş0.013
Küçük çaplı ahşap çıta boru0.011 – 0.012
Büyük çaplı ahşap çıta boru 0.012 – 0.013
Manning pürüzlülük katsayıları

Kaynak
12

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu