ilkelerimiz

Şahsi İnançlardan Bağımsızlık İlkesi

Mühendis hiçbir Tanrılı ve kutsal kitaplı (teist), Tanrılı ama kutsal kitapsız (deist), Evren’in veya doğanın Tanrı olduğunu savunan (panteist), Tanrıların ve dinlerin var olmadığını savunan (ateist) düşünceyi savunmamakta, desteklememekte ve/veya reklamını/propagandasını yapmamaktadır.

Mühendis kimsenin şahsi inancını içeriklerinde verilen bilgilere karıştırmamakta ve karışmasına müsaade etmemektedir.

Mühendis için, bilimsel gerçeklerden çıkarılacak dersler ve anlaşılacaklar şahısların kendilerine kalmıştır. Mühendis hiçbir konuda, kimseyi, herhangi bir şeye inandırmaya veya inandırmamaya çalışmaz.

Mühendis bünyesinde, sözü edilen şahsi inanç pozisyonlarından her birini savunan birçok gönüllü bulunmaktadır, dolayısıyla Mühendis’in bir bütün olarak herhangi bir şahsi inanç görüşü bulunmamaktadır.

Mühendis, bu alanlarda propaganda yapmaya yönelik hiçbir yorumu, içeriği, iletiyi/girdiyi kabul etmez ve yayınlamaz. Mühendis’te hiçbir şekilde açık ya da gizli olarak din ve şahsi inanç propagandası yapılamaz ve siteyi bu amaçla kullananlar uyarılmaksızın engellenirler. İçeriğinde temel argümanı inanç veya inançsızlığı yaymaya veya dayatmaya yönelik yorumlar ve ifadeler bulunan mesajlar/içerikler silinecektir.

Benzer şekilde, şahsi inançlarla veya bu inançları taşıyan kişilerle alay etmek, küçümsemek, laf sokmak, vb. amaçlarla yazılan bütün yorumların sahipleri de uyarılmaksızın engellenirler.

Şahsi İdeolojilerden Bağımsızlık İlkesi

Mühendis, hiçbir sol, merkez, sağ ideolojiyi ve/veya siyasi görüşü ve bunların arasında ve haricinde kalan herhangi bir siyasi düşünceyi savunmamakta, desteklememekte ve reklamını/propagandasını yapmamaktadır.

Mühendis kimsenin siyasal ideolojisini içeriklerinde verilen bilgilere karıştırmamakta ve karışmasına da müsaade etmemektedir. Daha da önemlisi, Mühendis’nın kuruluş amacının siyasi içerikli olmaması, bilimsel duruşumuz, olay ve olgular hakkındaki yargıların ancak konunun uzmanları tarafından verilmesi gerektiğine inancındayız. Bu sebeple biz sadece olayların ve olguların bilimsel boyutlarına bakmaktayız. Bilimsel gerçeklerden çıkarılacak dersler ve anlaşılacaklar, şahısların kendilerine kalmıştır.

Mühendis hiçbir konuda, kimseyi, herhangi bir siyasi görüşü kabul ettirmeye veya reddettirmeye çalışmaz.

Mühendis dahilinde hiçbir siyasi ideolojinin açık veya gizli biçimde propagandası yapılamaz ve siteyi bu amaçla kullananlar uyarılmaksızın engellenirler.

Bilimin Üstünlüğü ve Somutluğu İlkesi

Mühendis, bilimin somut ve test edilebilirliğe yönelik yapısından ötürü, bilimle bütünleşmişlik sebebiyle materyalist (evrendeki her şeyin ve her etkileşimin maddesel temeli olduğu üzerine kurulu düşünce sistemi), natüralist (evrenin sadece doğal kuvvet ve yasalar üzerine kurulu olduğu, doğaüstü yapı iddialarının geçersiz olduğunu savunan düşünce sistemi) ve yapıcı pozitivist-bilimsel realist karışımı (geçerli ve gerçek sayılabilecek bilgilerin yalnızca bilimsel, mantıksal ve matematiksel yaklaşımlarla edinilebileceğine dayanan felsefe) bir yapıya sahiptir.

Mühendis, bilimin şahsi sistemlere değil, şahsi sistemlerin bilime adapte edilebilir olduğu gerçeğini kabul eder. Bilimin, tüm şahsi sistemlerden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunur.

Mühendis yaratılışçılık, akıllı tasarım, astroloji, simya, aşı karşıtlığı, frenoloji, homeopati, din, alternatif tıp, kuantoloji, ufoloji, antik uzaylılar, düz dünyacılık vb. bilim-dışı veya sahte bilime dayanan, akademik çalışmalarla ortaya konmamış şahsi inanç ve ideolojilerin propagandasına ve bunların bilimsel gerçeklere karşı savunma olarak kullanılmasına, bilimsel gerçekler yerine bunlara dayalı argümanların koyulmasına, bu sahalardaki iddiaların bilime saldırı aracı haline getirilmesine ve bunların açıkça tartışmalarda malzeme haline getirilmesine de kesinlikle izin vermez.

Emeğin Üstünlüğü İlkesi

Mühendis tamamen bilimin iyiliği, öğrenimi ve yayılması amacıyla çalışan bir bilim kurumudur. Mühendis’nın en önem verdiği unsur gönüllülerinin, okurlarının ve ekip üyelerinin bu bilgiler için koydukları emeklerdir.

Mühendis kendisine yöneltilen her türlü yapıcı eleştiriye açıktır. Bir eleştirinin içeriğini uygulama, yerinde bulma, değerlendirme hakkı tamamen Mühendis’e aittir ve hiçbir okur tarafından Mühendis üzerinde kendi eleştirilerinin dikkate alınıp uygulamaya konulması açısından bir baskı uygulanamaz.

Mühendis’in ve hazırladığı içeriği küçük gören, aşağılayan, hiçe sayan, hakaret içerikli, art niyetli olduğunu düşündüren, yıkıcı olan, herhangi bir bilimsel temele dayanmadan ileri sürülen ve bilimsel standartlara uygun dayanakları olmaksızın bilimsel verileri yanlışlamaya çalışan, bilim insanlarının ve Mühendis emekçilerinin çabalarını hiçe sayan hiçbir yorum, eleştiri ve argümana izin verilmeyecektir.

Şeffaflık İlkesi

Mühendis hiçbir işi gizli kapaklı, art niyetle, üstü kapalı bir biçimde vb. biçimde yapmamaktadır.

Mühendis’in tek amacı insanların modern bilimden haberdar olmasını sağlamak ve onlara en hızlı, güvenilir, çeşitli bilgileri; derli toplu şekilde bilim dışı kaynaklar ve tartışmalarla en az zaman kaybederek  sunabilmektir.

Mühendis, her gelişmeyi, ilkeyi, detayı, çalışmayı ve hatta iç yapısını olabildiğince okurlarıyla paylaşmaya çalışır. Mühendis’in yaptığı hiçbir hatada art niyet bulunmamaktadır.

Dürüstlük İlkesi

Mühendis, içeriklerinde her zaman dürüst, açık ve modern bilimin gerçeklerini en tarafsız ve güncel şekliyle aktarmayı kendine görev biçer. Bunun bir uzantısı olarak, içerik olarak yayınladığı metinlerde okuru aldatıcı, yanıltıcı, bilgi vermeksizin merak uyandırıcı, içeriği tam olarak yansıtmayan hiçbir başlığa yer vermez.

Mühendis, geriye dönük olarak içeriklerini gözden geçirir ve içerikleri etkin bir şeklilde düzeltir. Bu ilkede yazarın iyi niyeti esas alınır.

Açık Kapı İlkesi

Mühendis, kendisine yukarıda sayılan ilkelere sadık kalmak kaydıyla katkı sağlamak isteyen herkese açık bir oluşumdur. Her birey, kendi kapasite, istek, beceri ve yetenekleri dahilinde Mühendis’e katkı sağlayabilir. Bununla ilgili detaylara “Yazarlık Başvurusu” kısmından ulaşabilirsiniz.

MÜHENDİS AİLESİ