kullanici sartnamesi

Sitemizi kullanmadan önce yasal haklarınız ve çözüm yollarınız ile ilgili önemli bilgiler içeriyor olmasından ötürü, bu Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

1. Giriş

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Mühendis ile www.muhendis.web.tr adresinde yer alan siteyi (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kullanan ve/veya üyelik açan kişi(ler) (“Üye”) arasında akdedilmektedir. Bu sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, “Üye” ve “Kullanıcı” eş anlamlı olarak kullanılacaktır.

Mühendis web sitesine girdiğiniz andan itibaren, işbu Sözleşme’nin bütün şartlarını, eksiksiz bir şekilde kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşme’nin bütün maddeleri, bütün kullanıcıları bağlayıcıdır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme, İnternet Sitesinin ve verdiği hizmetler (“Hizmet”) dahilindeki üyeliğinizin ve üyelik dışı erişimlerinizdeki kullanımlarınızın yasal kullanım koşullarını belirtmektedir.

Bu Sözleşme, Mühendis’in sitede yayınlanan içerik, bu içeriğin yasal koruması, Mühendis’in Gizlilik Politikası ve İnternet Sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

Sitemize üye olmak için girmiş olduğunuz tüm bilgiler, 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Mühendis sorumlu tutulamaz.

Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

2. Taraflar

Mühendis bilimsel bir içerik arşividir. Mühendis Türkiye’nin önde gelen bilim oluşumlarından ve en kapsamlı bilim arşivlerinden biri olma amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde yüzlerce popüler bilim yazısını, videoyu, dokümanları ve diğer içerikleri barındırır. Mühendis’in dijital birimi,

İnternet sitesi www.muhendis.web.tr,

Facebook sayfası, www.facebook.com/muhendis.web.tr,

Instagram sayfası www.instagram.com/muhendis.web.tr,

ve muhtelif diğer sosyal medya araçlarından (“Sosyal Medya Araçları”) oluşur. Bu araçların resmi bağlantıları, işbu sözleşmede ve/veya İnternet Sitesi üzerinde yayınlanır. Bu Sosyal Medya Araçları ve İnternet Sitesi, Yönetim Birimi (“Mühendis” veya “Yönetim”) tarafından denetlenir, düzenlenir, değiştirilir.

Site ve/veya Sosyal Medya Araçları ile etkileşimde bulunan, bu Site ve Sosyal Medya Araçları’na üye olan ve/veya Hizmet’ten faydalanan bütün kişi ve kurumlar “Kullanıcı” olarak tanımlanır.

3. Uygunluk

İnternet Sitesini kullanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Siteye üye olmanın yasaklandığı yerlerde yapılan kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Bu İnternet Sitesini kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

4. Hüküm

Bu Sözleşme, İnternet sitesini kullandığınız, site dahilinde bulunduğunuz, Üye olduğunuz ve/veya Site dahilindeki her türlü yazılı ve görsel metin, fotoğraf, video ve diğer paylaşımları ve girdileri (müşterek olarak “İçerik”) Site dahilinde ve haricinde kullandığınız, paylaştığınız ve/veya herhangi bir şekilde bu İçerik ile etkileşime geçtiğiniz müddetçe tamamen, bütün madde ve içeriğiyle birlikte yürürlükte kalacak ve geçerli sayılacaktır. Mühendis üyeliğinizi çeşitli sebeplerden dolayı iptal edebilir. Üyelik iptal edildikten sonra bile, Mühendis’in, İnternet Sitesinin veya ilgili herhangi bir materyalin dahil olduğu bütün durum ve mevzularda işbu Sözleşme dikkate alınacaktır. İnternet Sitesini kullanan her kullanıcı, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

5. Kullanım, Sorumluluklar ve Haklar

Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve veritabanı üzerindeki bilgiler silinemez, değiştirilemez. Siteye yönelik olarak yürütülecek, zorla veya aldatma yoluyla uygulanacak bütün internet korsancılığı (“hack”) işlemleri yasalarca ve işbu Sözleşme tarafından kesinlikle yasaktır ve buna yönelik her çaptaki girişimde veya durumda konu ve kişilerle ilgili yasal süreç derhal başlatılacaktır.

Üye hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından çalınması ve/veya kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan üye sorumludur. Üye, bu kullanımlar bakımından Mühendis’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, Mühendis’e karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Mühendis’in bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Üyenin böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Mühendis’e haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve dini propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü baskıcı ve saldırgan bir şekilde destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Üye, Mühendis yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Mühendis yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Mühendis’e, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.

Mühendis ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Mühendis tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Mühendis sorumlu tutulamaz.

Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden her zaman yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı üye profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar üye olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir üyeliği her zaman oluşturabilir. Sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması, üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Mühendis’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Mühendis ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Mühendis silip silmemekte serbesttir, üye veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Mühendis tarafından veri amaçlı kullanılabilir. Hizmetin özü icabı, üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer üyelerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmetin özü icabı, üyenin, sunduğu içeriği üyeliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması veya üyeliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Mühendis veri tabanına işlenmekte olduğundan, Mühendis’in işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.

Mühendis bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

Sitenin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

Üyenin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.

Hizmet’in özü icabı, Mühendis sitede üyeler için belirlenmiş profillerde üye profiline ait varsayılan ayarları, üyeye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, sitedeki tüm değişken veya varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını üyeye bildirmeksizin değiştirebilir. Bu değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır.

Üyeler, Mühendis’in kullanıma açtığı alanlarda, ilgili bölgelerde verilen yönergelere uymak şartıyla içerik hazırlayabilirler. Bu içerikler, mutlaka Mühendis Yönetim Ekibi tarafından kontrol edildikten sonra onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecektir. Mühendis Yönetim Ekibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin gönderilen iletileri reddetme ve/veya silme hakkına sahiptir. Yönetim’in uygun görüp, onayladığı içerikler, Üye tarafından belirtilen gizlilik koşullarınca açık isim, kullanıcı adı veya anonim olacak şekilde eklenecek ve tüm Kullanıcılar tarafından görünür olacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne bir girdi gönderdiği anda, girdinizin bütün telif ve kullanım haklarını Mühendis’e devretmiş sayılırsınız ve üzerinde herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Bu hak ve yetkiler Yayın Hakları sayfasında açıklanmıştır ve bu sözleşme kapsamında şartları aynen geçerlidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Mühendis herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

6. Üye Bilgilerinin Kullanımı

İnternet sitesinin yasa dışı ve/veya izinsiz kullanımı, üyelerin e-posta adresleri veya başka iletişim bilgilerinin elektronik veya farklı yöntemlerle talep edilmeyen e-posta yollama amacıyla toplanması, İnternet sitesindeki Üye bilgilerinden izinsiz alıntı yapılması veya İnternet sitesine izinsiz link verilmesi olayları dikkatle incelenip araştırılacaktır ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır, bunlar arasında sivil, cezai ve ihtiyati tashihler olabileceği gibi buna bir kısıt getirilmemiştir.

Mühendis, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Mühendis’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Mühendis’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Mühendis, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Mühendis’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu Sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin istatistiki çalışmalar ve geliştirme çabaları için, yalnızca Mühendis tarafından kullanılacağını kabul etmiş sayılırlar.

7. Sitedeki İçeriğin Mülkiyet Hakları

Mühendis İnternet Sitesi ve Hizmet üzerindeki tüm mülkiyet haklarının sahibi ve koruyucusudur. Genel kullanıma açık yerlerde veya yazılı erişim iznine sahip olduğunuz yerler dışındaki bilgileri kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz ve bu türden herhangi bir mülkiyet bilgisini ifşa edip satamazsınız.

8. Sitede Yayınlanan İçerik

Mühendis’in her türlü içerik, fotoğraf veya profili (müşterek olarak “İçerik”) inceleyip silebileceğini ve bunların bu Sözleşmenin ihlalinde bulunduğunun tespitinin tamamen Mühendis’in kendi hükmü altında olduğunu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İhlaller, saldırgan veya yasadışı tavır ve içerikler ile diğer Üyelerin güvenliğini tehdit edecek, zarar verecek veya haklarını ihlal edecek şekilde olabilir.

Kullanıcı, Hizmet’ten faydalanmak için Mühendis tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üyeliğiniz ve profiliniz sizi, bireysel olarak bir şahıs olan sizi tanıtmak ve sizin hakkınızda olmak zorundadır. Üyeliğiniz gerçek adınız ve soyadınız ile oluşturulmuş olmalıdır. Gerçek bir bireyi temsil etmeyen isim ve soyisimle üye olunduğu tespit edildiğinde, üyeliğiniz sonlandırılabilecektir. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Mühendis sorumlu değildir.

Mühendis’e yalnızca bir defa üye olabilirsiniz. Tespit edilen diğer üyelikleriniz, uyarı yapılmaksızın kapatılacaktır/reddedilecektir.

Hizmet üzerinde yayımladığınız veya ifşa ettiğiniz her türlü fotoğraf, yazı, video ve benzeri paylaşımdan (müşterek olarak “İçerik”) ve başka Üyelere yolladıklarınızdan (bundan sonra “Girdi” olarak anılacaktır) münferit olarak siz sorumlusunuz. Bütün Girdileriniz ve İçerikler, yasal bir zorunluluk oluştuğunda lehinizde ve/veya aleyhinizde kullanılabilecektir.

Mühendis’in genel kullanıma açık yerlerine İçerik eklediğinizde, Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir olduğun hatırlatmak isteriz. Bu paylaşımlarla ilgili detayları içerik kullanım kısmında bulabilirsiniz.

Mühendis İnternet Sitesi içerisinde, üyelerin paylaşacağı her İçerik ve girdi, Yönetimin onayından geçmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar sizi rahatsız edebilecek İçeriklere ve girdilere maruz kalma ihtimaliniz neredeyse hiç olmasa da böyle durumlarla ilgili olarak gerçekleşebilecek (herhangi bir taraftan) herhangi bir zarara karşı bulunan haklarınızdan feragat etmiş olursunuz. Diğer Üyelerin İçerik ve girdilerinden, Mühendis sorumlu değildir ve herhangi bir şekilde suçlanamaz. İnternet Sitesinin bütün kullanıcıları bunu kabul etmiş sayılırlar.

Hizmeti Türkiye Cumhuriyeti dahilinde varolan tüm geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun bir tavır ve tutum ile kullanmak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcıların ve Üyelerin yükümlülükleri, yalnızca işbu Sözleşme ile sınırlı değildir. Sitedeki bütün İçerikler ve girdiler, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerinde bulunan maddelere uygun şekilde paylaşılmak zorundadır.

Hizmeti kullanarak diğer Üyelerin herhangi bir ürün veya hizmeti alıp satmalarına yönelik reklam ve taleplerde bulunamazsınız. Diğer üyelere zincirleme iletiler veya reklam e-postaları (spam-junk) yollayamazsınız. Her ne kadar Mühendis üyelerinin Web sitesi dışındaki davranış ve hareketlerini izleyip denetleyemiyor olsa da Hizmet üzerinden elde edilen her türlü bilginin kullanımı ile başkalarını taciz ve rahatsız etmek, onlara zarar vermek ve onlardan bu şekilde istifade ederek kullanıcılardan izin ve rıza almadan reklam, talep ve alış veriş isteklerinde bulunmak da aynı şekilde buradaki kuralların ihlali kapsamına girmektedir.

Üye, kalan teklif haklarını üçüncü şahısların görebileceği alanlarda (albüm fotoğrafları vb.) açık edemez.

9. Kullanıcı Profillerinin Kaldırılması

Kullanıcılar, kendi istekleri ve talepleri doğrultusunda, Mühendis üzerindeki profillerini kendileri kaldırabilirler veya kaldırılması talebinde bulunabilirler.

Mühendis aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin bulunması halinde Kullanıcı’ya ait üyeliği önceden haber vermeksizin kullanıma kapatabilir:

Kullanıcı’nın Site’ye girdiği bilgilerin kendisine ait, doğru ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde,

Kullanıcı’nın Site’ye Türk hukukuna ya da genel ahlaka aykırı bilgi veya ifadeler girdiğinin tespiti halinde,

Kullanıcı’nın Site’ye özel veya genel duyuruları, reklam amaçlı bilgileri veya üyelik satış taleplerini girmesi durumunda,

Kullanıcı’nın Site’ye yer alan bilgileri işbu sözleşmeye konu kullanım amacının dışında kullandığının ya da kullanmaya çalıştığının tespit edilmesi halinde,

Kullanıcı’ların Site’ye girmek için kullandıkları e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığının tespit edilmesi durumunda,

Kullanıcı’nın Site’ye genel güvenliğini ve diğer kullanıcıların bilgilerinin gizliliğini tehdit edecek eylemlerde bulunduğunun ya da buna teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi durumunda,

Burada belirtilmeyen; ancak Kullanıcı Sözleşmesi’nin veya Gizlilik Sözleşmesi’nin diğer maddeleriyle çeliştiği tespit edilen her türlü durumda.

10. Telif, Mülkiyet ve Fikir Hakları İlkesi

Mühendis içeriklerinin kullanım hakları, İçerik Kullanım Hakları dosyasında detaylıca açıklanmıştır ve o dosyanın hükümleri işbu sözleşme kapsamında aynen geçerlidir.

Mühendis’e ait ve/veya İnternet Sitesi’nde bulunan her İçerik, Mühendis’ten izin almaksızın, ticari amaç gütmeden ve üzerinde kesinlikle, hiçbir şekilde izinsiz değişiklik yapmamak kaydıyla veya İçeriklerin sadece belli kısımlarının kullanıldığı (“kısmi kullanım”) durumlarda kullanılabilir, paylaşılabilir, çoğaltılabilir, dağıtılabilir, basılabilir (müşterek olarak “Kullanmak”, “Kullanım”). Ancak bu İçeriği kullanan kullanıcılar, İçeriğin bulunduğu internet adresine (“URL”) doğrudan kaynak/referans göstermek ve referansları içerisinde “Mühendis” isminin açık beyanıyla birlikte bu URL’yi bulundurmak zorundadırlar.

Mühendis’e ait ve/veya İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir içerik, bir başka kaynağa, yazara, şahsa aitmiş gibi paylaşılamaz. İkincil ve daha fazla dereceki kaynaklardan paylaşılan haberlerde dahi, orjinal kaynak olan Mühendis İnternet Sitesi URL’si ve “Mühendis” ismi yukarıdaki paragrafın sonunda verilen örnekte belirtildiği gibi referansa eklenmek zorundadır.

Mühendis bir başka kaynaktan alarak paylaştığı veya kendi İçeriği dahilinde referans olarak gösterdiği kaynaklar, Mühendis’ten alınacak paylaşımlar sırasında belirtilmek zorundadır.

Bunlarla kısıtlı olmayacak şekilde, eğer size ait bir eserin telif hakkı ihlalinde bulunacak şekilde kopyalanıp Hizmet üzerine konduğuna inanıyorsanız, lütfen bize şu bilgileri iletin:

Telifli öğenin sahibiymiş gibi davranarak onu veya onları yayınlayan, çoğaltan veya dağıtan kişi veya kişilerin elektronik veya fiziksel imzası; haklarının ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin bir tanımı; telifinin ihlal edildiğini iddia ettiğiniz eserin İnternet sitesi üzerinde nerede bulunduğunun tarifi; adresiniz; telefon numaranız; ve e-posta adresiniz; tarafınızdan oluşturulmuş, iddia edilen kullanımın telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya kanun izni ve rızası olmadan yapıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir yazılı bildiri; tarafınızdan yapılacak, yukarıda size ait olan ve gösterilen bilgilerin doğru olduğunu ve telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibinin yerine hareket etmeye izinli ve yetkili olduğunuzu belirten bir ifade. Mühendis’e sitenin iletişim kısmından veya iletisim@muhendis.web.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Üye, Mühendis’ten kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklara dair uyarı ve notlarını silemez, eksiltemez veya çoğaltamaz.

Mühendis İnternet Sitesinin bütün kullanıcıları bu maddeleri eksiksiz olarak kabul etmiş sayılır ve paylaşımlarında gerekli referansları tam olarak vereceklerini beyan etmiş olurlar.

11. Sosyal Medya Bağlantıları

Mühendis’e ait İçeriklerin tamamı, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, işbu sözleşmenin “1. Giriş” kısmında isimleri belirtilen sosyal sitelerinde ve sayfalarında (“Sosyal Medya Araçları”) paylaşılabilir. Bu paylaşımların tamamı, işbu Sözleşme ile koruma altındadır ve işbu Sözleşmede bulunan her bir madde, Mühendis’in Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımlar için de tamamen geçerlidir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Sosyal Medya üzerinden paylaştıkları bütün İçerikleri de aslı gibi, üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan paylaşmak zorundadırlar. Eğer ki Sosyal Medya üzerindeki İçerikleri kendi şahsi kullanımlarına alacaklarsa ve kendi ağları üzerinden, yeniden paylaşacaklarsa referanslarında Mühendis’e ait ilgili URL’yi ve “Mühendis” ismini kaynak olarak göstermek zorundadırlar. Sosyal Medya üzerinden Mühendis’in İçeriğini paylaşan her kişi, kurum, kuruluş ve şirket, işbu Sözleşme dahilindeki telif, mülkiyet ve fikir hakları ilkelerine uymak zorundadır.

Mühendis’in içeriklerini Sosyal Medya üzerinde paylaşan herkes, bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Doğrudan Mühendis’in Sosyal Medya araçlarından paylaştığı İçerikler, bireyler tarafından olduğu gibi, hiçbir değişiklik yapılmadan, ana kaynak üzerinden paylaşılırsa herhangi bir referans verme zorunluluğu aranmaz. Sosyal Medya’ya yönelik, referans vurgusu yapılması gereken maddeler, yalnızca Mühendis içeriklerinin kopyalanıp, şahsi kullanıma alınacağı ve orjinal kaynağından ayrılacağı zaman geçerlidir.

12. Üyeler Arası İhtilaf

Diğer Mühendis Üyeleri ve/veya kullanıcıları ile olan ilişkilerinizin sorumluluğu sadece ve tamamen size aittir. Mühendis siz ile diğer Üyeler arasındaki ihtilafları izleme, denetleme ve bunlara müdahale etme hakkını kendinde saklı tutar ama bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

13. Gizlilik

İnternet sitesinin kullanımı ve/veya Hizmet’in kullanımı aynı zamanda Gizlilik Politikası’na tabiidir.

Mühendis site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan kişiye ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler kullanıcı profili belirlemek ve profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

14. Feragatname

Mühendis, İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan veya Hizmet ile bağlantılı ister İnternet Sitesinin kullanıcıları tarafından ister Üyeler veya Hizmet ile alakalı veya kullanılan ekipman ve programcılık tarafından herhangi bir hatalı veya yanlış içerikten sorumlu değildir.

Mühendis, Hizmet’in Üyeleri veya İnternet Sitesinin kullanıcılarının çevirim içi veya dışı hareket ve davranışlarından sorumlu değildir.

Mühendis, kullanıcı ve Üye mesaj, iletişim ve her türlü muhaberatlarında görülebilecek hata, noksanlık, kesinti, silinme, kusur, işlemin veya gönderimin gecikmesi, haberleşme hatlarının aksaması, hırsızlık veya imha veya izinsiz erişim ve değişiklik hususunda hiçbir sorumluluk üzerine almaz.

Mühendis, hiçbir telefon ağı veya hattı, çevirim içi bilgisayar sistemleri, sunucu veya sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları, yazılım hatası, sorunu veya teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir, e-posta veya oynatıcıların arızası ile çıkan teknik sorunlar veya İnternet veya herhangi bir internet sitesinin veya bunlarla ilgili birleşmelerin yol açtığı trafik sıkışıklığı, kullanıcı ve/veya Üyelerin veyahut bir başka kişinin bilgisayarına İnternet ve/veya Hizmet ile alakalı içeriklerin kullanımı veya indirilmesi sonucu ile veya bunlarla alakalı olarak gelebilecek zarar ve ziyanlardan Mühendis sorumlu tutulamaz.

İnternet Sitesi ve Hizmet “olduğu gibi” ve “olduğu kadar” (“mümkün olduğu”) ilkesi ile sunulmaktadır. Öngörülemeyen bazı zamanlarda, çeşitli aralıklarla veya bakım veya başka sebeplerden dolayı hizmet geçici bir süre için kullanım dışı olabilir. Mühendis’ten veya hizmetten ya da bunlar aracılığı ile kullanıcı tarafından elde edilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi herhangi türden bir garanti ve teminat oluşturmaz.

Mühendis, sitede veya serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen üyeye aittir.

Mühendis’in özellikle şu nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur:

(a) Site’deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar,

(b) Her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

15. Mücbir Sebep

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, yangın, ayaklanmalar, salgın hastalıklar, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Mühendis, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mühendis, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

16. Yükümlülük Tahdidi

Bu tür hükümlerin yasaklı olduğu yetki alanlarının ve bölgelerinin dışında, Mühendis hiçbir olay ve durumda, size veya üçüncü bir şahsa dolaylı, izleyen, ibret verici, arızi, özel veya cezai zararlar için, Mühendis bu tür zararlar için önceden uyarılmış olsa dahi, mesul olmayacaktır, bunlar içinde İnternet Sitesi veya Hizmetin kullanımı sonucunda doğan kar kaybı da bulunur.

17. Anlaşmazlıklar

İnternet Sitesi ve/veya Hizmet hakkında veya kapsamında herhangi bir anlaşmazlık varsa, İnternet Sitesini kullanarak bu anlaşmazlığın, kanun hükümleri ile olan ihtilafına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabii olarak ele alınacağını kabul etmiş sayılırsınız.

18. Güvence ve Yasal İşlemler

Mühendis’i, iştirakçilerini, iş ortaklarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve diğer ortakları ile çalışanlarını her türlü kayıp, yükümlülük, talep veya istihkaktan zarar görmemesini sağlayacağınızı kabul ve temin etmiş sayılırsınız, bu zararların içine herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sizin Hizmeti kullanımınızın bu Sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda veya bu Sözleşmenin uymazlığından doğan ve/veya yukarıda belirtilen size ait güvence ve temsillerin ihlalinden ortaya çıkan olaylar sonucunda talep ettiği haklı avukatlık ücretleri de girmektedir.

İşbu Sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda hakkınızda başlatılacak yasal işlemler ve tarafınıza açılacak davalarda, bütün avukatlık masraflarının tarafınıza ait olacağını beyan etmiş sayılacaksınız.

19. Aracı Bulunmazlığı

Mühendis ile Hizmet’in herhangi bir Kullanıcısı arasında bir aracı, ortaklık, ortak teşebbüs, işçi-işveren veya imtiyaz veren-imtiyaz kullanan acente ilişkisi yoktur.

20. Diğer

Bu Sözleşme, İnternet Sitesinin kullanımı ile kabul edilen ve daha sonra Hizmet’in bir Üyesi olarak ilaveten teyit edilen, Kullanıcı/Üye ve Mühendis arasındaki İnternet Sitesi ve/veya Hizmet’in kullanımı ile alakalı olan anlaşmayı tamamıyla içermektedir. Mühendis’in bu Kullanım Sözleşmesi belgesinde bulunan herhangi bir hakkı veya hükmü gerçekleştirmede veya icra ettirmede başarısız olması, mevz-u bahis hak veya hükümlerin muafiyetini veya feragatini tayin etmez. Eğer bu Sözleşmenin hükümlerinden birisi geçersiz sayılacak olursa, Sözleşmenin geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşme belgesindeki bölüm başlıkları sadece kullanım ve okuma kolaylığı sağlamak için vardır ve hiçbir kanuni veya ahdi geçerliliği yoktur.

21. Sorular

Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi şu e-posta adresinden bize bildirin: iletisim[at]muhendis.web.tr

22. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Mühendis’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

23. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Üye’nin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

24. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Mühendis Yönetim Birimi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, var olan maddeler çıkarılabilir, fazladan maddeler eklenebilir. Bu tür değişiklik ve güncellemeler, Mühendis tarafından sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

25. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Siteyi kullanmaya başladığınız ve/veya Üye olduğunuz andan itibaren, işbu Sözleşmenin bütün maddelerini istisnasız olarak okuyup, algılayıp, tamamen anladığınızı, bu koşullara istisnasız bir şekilde uyacağınızı ve bu maddelerden herhangi birine uymamanız durumunda oluşabilecek durumların ve bu durumlarla ilgili Sözleşme içerisinde yapılan açıklamaların tamamını kabul ettiğinizi resmi olarak beyan etmiş sayılacaksınız.

MÜHENDİS AİLESİ