sponsorluk reklam

Mühendis, Türkiye’nin en önde gelen ve en çok ziyaret edilen, en güvenilir bilim platformlarından birisidir. Mühendis, bilimi halka anlatmak isteyen ve kendisi gibi bilimseverler ile etkileşime geçmek isteyen herkes için ortak bir platformdur. Bu noktaya ulaşmak ve bu platformu Türkiye’deki bilimseverlerin hizmetine sunmak için çok çalıştık ve edindiğimiz bu başarıları sürdürmek için de azimle çalışmaya devam etmekteyiz.

Mühendis’te yaptığımız çalışmalarda kolay yoldan popülarite, virallik, vb. amaçlar gütmemekteyiz. Yayınlarımızın detaylı, derin ve takipçi kitlemizin kalitesini, zeka ve merak düzeyini yansıtacak, üst düzey içerikler olduğundan emin olmaya çalışmaktayız.

Mühendis’te elde edilen gelirlerin tamamı, Mühendis’in üstlenmiş olduğu bilimsel aydınlanma mücadelesine katkıyı geliştirici amaçlar için kullanılmaktadır. Bu amaçla, Mühendis’e aldığımız sponsorluk ve reklam anlaşmalarının doğası da, alışılageldik ticari reklam anlaşmalarından farklıdır.

Mühendis’te reklam yayınlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta şöyledir:

Her ne kadar her türlü reklam ve sponsorluk başvurusuna açık olsak da, duruma bağlı olarak herhangi bir talebi reddetme hakkını saklı tutmaktayız. Mühendis hiçbir sponsorun veya reklam verenin teklifini kabul etmek zorunda değildir.

Reklamlar zekice hazırlanmış, ikna edici argümanlara sahip, Mühendis kitlesine saygı duyan, değer veren ve onları bilgilendiren nitelikte olmalıdır,

Mühendis’te yayınlanan hiçbir sponsorlu içerik bilim-dışı veya bilimsel kaynaklarla desteklenmeyen biçimde olamaz. Dahası, tüm sponsorlu içerikler, Mühendis’in geri kalanı gibi okurlara bilgi verici ve eğitici nitelikte olmak zorundadır.,

Reklam içeriği takipçilerimize “mal satmaya çalışma” amacı gütmemeli; onları yanlış yönlendirmemelidir.

Reklam içeriğinde bağımsız verilerle doğrulanamayacak hiçbir iddiaya yer verilmemelidir,

Ürün fiyatı veya alakasız konularla ilgili dikkat dağıtıcı bilgilere yer verilmemelidir,

Reklamı yapılan ürünler, kötüye kullanmaya açık ürünler (sigara, alkol, kumar, vb.) veya sahtebilim içeriğine sahip (astroloji, homeopati, vb.) olmamalıdır.

Sponsorlu içeriklerimizin hepsini, diğer tüm içeriklerimizle aynı editöryal standartlara tabi tutmaktayız. Bu sayede, okurlarımıza %100 doğru ve akademik kaynaklarla desteklenmiş içerikler sunmayan hiçbir firma ile çalışmamaktayız.

Reklam içeriğinde veya tanıtılan ürünlerde yanıltıcı dil kullanılmamalı; şaibeli iddialarda bulunulmamalıdır. Reklam dilinde kullanılan bütün iddialar bilimsel verilerle desteklenebilmelidir ve isabetli olmalıdır. Haksız rekabete yol açacak nitelikte olmamalı; nezaket ve asalet kurallarına uymalıdır.

Herhangi bir toplumsal anlaşmazlığa yönelik fikir beyan eden nitelikte olmamalıdır.

Herhangi bir politik pozisyonu öven veya yeren, bu pozisyonlara gelmeye çalışan kişileri tanıtan veya eleştiren nitelikte olmamalıdır.

Sponsorluk veya reklam içerikleri açık ve diğer içeriklerimizden ayırt edilebilir bir şekilde işaretlenmektedir. Bir içeriğin reklam olduğu vurgusunu netleştirmek adına bazı uygulamalarımız bulunmaktadır:

Sözlü (ses kaydı, video, vb.) içeriklerimizde bir bildirinin sponsorumuzdan geldiği açık bir şekilde beyan edilmelidir. Yazılı içeriklerimizde, yazı başlangıcında içeriğin sponsorlu veya reklam içerikli olduğu belirtilmelidir.

İçeriğin sponsordan veya reklam verenden geldiği, Mühendis’e ait olmadığı net bir şekilde belirtilmelidir. Bunu yapmak için  sözlü vurgular kullanılmaktadır. Reklamın gireceği noktada izleyici veya okurlara net bir şekilde uyarı yapılmaktadır. Bu bir sinyal olabileceği gibi, kalıp bir cümle de olabilir.

Abartılı tanıtımlardan ve “gürültü” olarak tanımlanacak reklamlardan uzak durulmaktadır. Sponsorlu içeriklerin amacı, sponsorun mesajını açık ve net bir şekilde iletebilmesidir; dikkat dağıtmak değil.

Sponsorun rekabet içinde olduğu diğer markaları, kişileri veya birimleri karalayıcı nitelikte olmamalıdır. Ürünler veya servisler arasında kıyaslama yapmamalıdır.

“En iyi” veya “çok daha iyi” gibi ucuz nitelemelere başvuran içerikler genellikle kabul edilmemektedir.

Ürün fiyatlarının ilan edilmesine izin verilmemektedir. Sadece Mühendis takipçilerine özel indirimlerde indirim miktarı veya gerekirse fiyata yer verilmektedir. Ücretsiz denemelerin veya ücretsiz ürünlerin tanıtımlarına izin verilmektedir. Bu tür reklamlarda şartlardan net olarak bahsedilmelidir.

Bir reklam, kullanıcıyı sponsorun sitesine yönlendiren nitelikte olabilir. Bu sayede sponsor veya reklam veren, bir üründeki indirimden faydalanılmasını sağlayabilir.

Sağlık ürünlerine genel olarak izin verilmemektedir.

Sponsor veya reklam verenlerimiz, reklamları içindeki iddiaların her birini bilimsel olarak ispatlamakla, geçerli tüm yasalara uygunluğu sağlamakla, reklama konu olan üçüncü partilerin hepsinin haklarını korumakla yükümlüdür. Yanlış anlaşılmaya müsait, yanıltıcı, edepsiz, nefrete veya skandal yaratmaya dayalı dile izin verilmemektedir.

Takipçilerimizi rahatsız edecek nitelikteki reklam tiplerine izin vermemekteyiz. Buna bağlı olarak, içeriğinden veya etkisinden şüphe duyduğumuz her türlü reklam ve sponsorluğu reddetme hakkını saklı tutmaktayız.

Sponsor veya reklam veren, Mühendis takipçilerini belli bir işlemi yapmaya zorlayamaz. Bir reklamın veya sponsorluğun içeriğiyle etkileşme kararı tamamen Mühendis takipçilerine aittir.

Eğer Mühendis’te sponsorlu bir içerik yayınlamak isterseniz, içeriğinizi akademik kaynaklarıyla birlikte e-posta yoluyla tarafımıza iletebilir ve ücret tarifemizi edinebilirsiniz. Bunun dışında genel reklam alanları için şöyle özetleyebiliriz:

Yan panelde içerik akışının tam ortasında dikkat çekici bir şekilde yer alabilirsiniz.

Yazı üstünde, altında veya içerik içinde dikkat dağıtmayacak büyüklükte yer alabilirsiniz.

Kategori ve arşiv sayfaları arasında yer alabilirsiniz.

Reklamı yapılan ürüne ait belirgin yönlendirme linki ile yer alabilirsiniz.

MÜHENDİS AİLESİ