TeknikDiğer

Pratik Yığın Hacim Hesabı

Yazı İçeriği

İşletmelerde bir duvarın kenarına veya bir depo içine herhangi bir malzemeyi kamyondan veya konveyorden dökmek kaydıyla yığmak sık yapılan uygulamalardan biridir. Böyle malzemelerin yığın hacimleri, yığma yapılan yerdeki duvar gibi sınırlayıcılar nedeni ile standart hacim formülleri ile bulunamaz.

Bu durumlarda kullanılabilecek paratik hacım fomülleri aşağıda verimiştir.

Not: Bu sayfalarda verilen formüller ampirik olup çıkan sonuçlarda +/- 5% hata payı bulunmaktadır.

Bir duvara yakın dökülmüş konik yığının hacmi

duvar konik yığın

Tepesi bir duvardan A kadar mesafede, H yüksekliğinde ve R yarı çapındaki konik bir yığının V hacmi için:

yigin hesap

V= Yığın hacmi
R= Koni yarıçapı
H= Koni yüksekliği
A= Koni tepesinin duvardan uzaklığı 

Silindirik bir tanka dökülmüş konik yığının hacmi

silindirik konik yığın

Tepesi merkezden A kadar mesafede, H yüksekliğinde ve R yarı çapındaki konik bir yığının V hacmi için:

yigin hesap1

V= Yığın hacmi
H= Koni yüksekliği
R= Silindirik tank yarıçapı
A= Koni tepesinin tank merkezinden uzaklığı

Not: Eğer silindirik silonun boyu, yığın eteğinin tank kenarına ulaştığı noktadan çok daha aşağılara kadar uzanıyorsa ilave hacim, dolu silindir formülünden hesaplanarak bulunan değere ilave edilmelidir.

Kübik bir depoya dökülmüş yığın hacmi

kübik yığın
yigin hesap2

Not: Bu yığının deponun bir köşesinden başlıyarak ve maksimum doluluk yaratacak şekilde yığın eteğinin karşı köşeye ulaşacağı farz edilmiştir. Kübik depo en ve boyu birbirine ne kadar yakınsa sonuç o kadar hassas olur yani A=B ise sonuç 100% doğru olur. B/A oranı ne kadar azalırsa fark o kadar fazla olur (B/A=0.5 in altında bu formül kullanılmamalıdır).

Kaynak
1

Bir yanıt yazın

Benzer Yazılar

Başa dön tuşu