Sektörel Haberler

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği Kararı

Merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan  ısı sayaçlarına Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 30470 sayılı, 6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Isıl Sayaçlara Muyane ve Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere muayene şartı elektrik, gaz, su, taksimetre vb. sayaçlar için de uygulanan olan bir şarttır. Buna göre üretildiği tarih itibarıyla 5 yılını doldurmuş ısı sayaçlarının, ilgili teknik düzenlemeye uygun tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri veya damgalama işlemleri yapılmış ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilebilecek. Piyasaya sunulacak sayaçların, yazılımları da dahil ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümleri, mekanik veya elektronik olarak güvenlik altına alınacak.

Cihaz performansının ve doğru ölçümleme yapabilirliğinin, Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunun test edilerek onaylanması ve sayaçların kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde tesisata montajının yapılması ve harici sıcaklık sensörlerinin tesisata monte edilerek mühür altına alınması gerekecek.

Bu işlemi yaptırmak sorumluluğu; bina yönetim kurulu, bina yönetimi ve bina sahibine ait olacak. Isı sayaçlarının testi için 2019 yılı birim fiyat; KDV dahil 61.90 TL. Başvuruda bulunmayan mükellefler ise her bir ısı sayacı için 2.598 TL ceza ödeyecek ve ısı sayaçlarına Bakanlık tarafından el konacak (3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu 15c bendi). İlk, periyodik ve stok muayenelerinde ücret alınacak. Yerinde muayene gideri ücretleri her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek. Aynı adreste birden çok ölçü ve ölçü aletinin yerinde muayenesinin talep edilmesi durumunda, ölçü aletlerinin sayısına bakılmaksızın tek bir yerinde muayene gideri ücreti alınacak. Ani ve şikayet üzerine yapılacak muayenelerde, yerinde muayene gideri ücreti alınmayacak.

Öte yandan, bakanlığın TS 9809 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı İle İlgili Tebliği ile de bu standardın uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi.

ısı sayaçları

QLAB Isı Sayaçları Akredite Test Laboratuvarı Yöneticisi Ergun V. Taşdemiroğlu konuyu şöyle özetliyor:

“Türkiye’de satılan ısı sayaçlarının önemli bir kısmı ithalat yoluyla tedarik ediliyor. Yerli üreticiler de cihazlarında kullanmak üzere önemli ölçüde komponenti ithal ediyor. Yani bu cihazlar için göz ardı edilemez miktarda döviz ödemesi yapılıyor. Periyodik bakımla cihazın sağlıklı biçimde uzun yıllar hizmet vermesi ve böylelikle döviz tasarrufu sağlanacak. Bunun yanı sıra yerli üreticiler, marka değerini ve pazar paylarını korumak için ithal ettikleri komponentlerin kalitesini yükseltecek, toplam cihaz kalitesi artacak, cihaz ömürleri uzayacak. Düşük teknolojili, kısa ömürlü, cihaz ve komponent ithalatı azalmış olacak.

Isı sayaçları için yapılacak Ar-Ge çalışmaları artacak. Doğru ölçüm yapan ısı sayaçları, son kullanıcı tarafında hakkaniyet sağlanmasına yardımcı olacak. Bu cihazları satın alacak kişilerin de cihazın üretim tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. Muayene periyodu 5 yıl olduğu, üretildiği tarih üzerinden ne kadar zaman geçmişse, bu süre beş yıllık periyottan düşeceği için, cihaz fiyatında ıskonto yapılmasını isteyebilecek. Ayrıca bu kontrolleri yapacak olan kuruluş, tarafsız ve bağımsız olmalı. Zira testleri yapmak için, üreticisinden cihazlara ait iletişim protokolünü, test yazılımını vb. almak gerekebiliyor. Tabii ki hiçbir üretici, aynı zamanda bir diğer kuruluşu ile ısı sayacı üreten, ithal eden, satan bir test kuruluşuna bu datalarını vermek istemeyecek.”

QLAB ve Ergun V. Taşdemiroğlu Hakkında

Ergun V. Taşdemiroğlu, 2013 yılında İ.T.Ü.’den maden mühendisi olarak mezun oldu. Koç Üniversitesi MBA programını tamamlayan Taşdemiroğlu, Daf Enerji A.Ş.’de Ürün Geliştirme Uzmanı ve Ar-Ge bölümünde takım lideri olarak görev aldı. Isı sayacı geliştirmek üzerine, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinde görev aldı. Daf ve Danfoss ortaklığında geliştirilen Daf SonicHeat ısı sayacında proje yöneticisi olarak çalıştı.

“TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi için Şartlar”a sahip olan QLAB’ı kurdu. QLAB, TSE tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçti. Isılab Ölçüm ve Kontrol Sistemleri A.Ş. bünyesindeki QLAB’ın test düzeneği ve ekipmanlarının seçimi ile kurgulanması sürecinin her aşamasında görev aldı.

Kaynak
123

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu